ВАРФО (varpho) wrote,
ВАРФО
varpho

"trwaiąc i leżąc poſtaremu w roſole grzechow ſwoich"

kolejne kazanie z Postylli ks. Dambrowskiego:
[zobacz poprzednie]

Rozdawanie kolendy albo nowegolata


Skończyłem kazanie, o obrzezaniu i imieniu dzieciątka Jezusa.

Lecz że dziś nowy rok zaczynamy, zwyczaj dawny, że kaznodzieje kolendę albo nowe lato rozdawają. Jam też tedy nie od tego, żądam i winszuję wam, namilsi słuchacze, na początku tego nowego roku, szczęścia i błogosławieństwa wszelakiego: Szczęść i błogosław was Boże, w kościele, w domu i na wszelkim miejscu: [Błogosławieństwo] Niech Aniołowie Pańscy z wami zawsze będą, na wszech drogach waszych, niech was strzegą, na ręku swych niech was piastują: [Psal. 9,11.12] Potwirdź, o Boże, to błogosławieństwo moje nad ludem twoim, niechaj ogląda na ten rok łaskę i dobrotliwość twoję.

[Upominki]

A dalej co? Czyli was już tak puszczę: Bierzcie, bierzcie ode mnie na ten nowy rok, upominki święte, ze skarbu Ewanielii i pamiątki dzisiejszej.

[I. Krew przy obrzezaniu wylana]

Pierwszy, one naświętsze krople krwie, ktore Pan Jezus przy obrzezaniu swym uronić raczył. Krew pospolita ma te przymioty. Pierwszy, że odwildza i miękczy, jako o diamencie piszą, że żadną rzeczą, chyba krwią kozłową, zmiękczony bydź nie może. [Pożytki jej] A krew twoja, o nasłodszy Jezus co może? Oto ono twarde a rozgniewane serce Boga Ojca Niebieskiego ona sama zmiękczyć umie. [I. Zmiękcza serce rozgniewanego Boga] A tak jeźliś na się przeszłego roku Pana Boga obruszył, ukaż mu dziś tę krew, a jej mocą zmiękczysz serce jego, i weźmiesz odpuszczenie wszytkich grzechow twoich. Drugi pożytek nie mniejszy.

[2. Czyści od grzechow]

Krew pospolita purguje i czyści: Tak też i krew Pana Jezusowa oczyścia nas od wszego grzechu. A tak jeźliś się przeszłego roku grzechami jakimi zmazał, weźże dziś w trunku wiary żywej tę świętą krew, a ta cię oczyści od grzechow twoich.

[3. Żywot zachowuje]

Trzeci pożytek masz, że żywot zachowuje. Bo mowi Mojżesz, żywot jest we krwi. A krew twoja, Jezu moj, co czyni? Żywot prawy przynosi. Zkąd pismo mowi: Mamy odkupienie przez krew jego. A tak jeźli żywota prawdziwego pragniesz, indziej go nie znajdziesz, chyba we krwi jego. Obacz jakie pożytki możesz mieć na ten nowy rok z naświętszej krwie dzieciątka Jezusa.

[II. Boleści przy obrzezaniu]

Drugi upominek macie, boleści ktore czuł Pan Jezus przy obrzezaniu swoim. Na co te boleści, i do czego się przygodzą? Oto temi boleściami wybawił nas od boleści wiecznych, i cierpiał docześnie cośmy my wiecznie cierpieć mieli. Bo mowi Prorok: Zaiste on niemocy nasze wziął na się a boleści nasze własne nosił. [Iza. 53,4.] Temi boleściami osłodził boleści nasze. A tak jeźliby w tym roku na cię co przypadło, mowże: Wszak Zbawiciel moj osmego dnia po narodzeniu swoim cierpiał i krew przelewał: A czymże ja nędzny człowiek lepszy bydź mam? Już, moj Boże, czyń ze mną co chcesz, a boleści twoje, o moj Jezu, niech będą ochłodą i podporą moją, te mię niech wspierają, abym wierzył, że ucierpienia doczesne nie są rowne tu onej wiekuistej chwale.

[III. Imię Jezus.]

Ale już i trzeci upominek obaczcie, tenci jest nasłodsze i nawdzięczniejsze imię Jezus. O jakie wy pożytki tego nadroższego imienia mieć możęcie. Siłaż wam będzie na ten nowy rok potrzeba. Potrzeba będzie zdrowia, pokoju, żywności, wam i dziatkom waszym. Proścież w tym imieniu Ojca najwyższego, a wszystko otrzymacie. Bo was samże Pan Jezus upewnia mowiąc: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim da wam. Imię Jezus, mowi [Chrysost.] Chryzostom S. jest infinitorum bonorum thesaurus, to jest, dobr nieskończonych skarbem. Szatan będzie się na ten nowy rok o was kusił, aby was, ktorzyście na ten nowy rok nowy żywot przedsięwzięli, do grzechu i upadku przywiodł: O jakiej wam tu siły będzie potrzeba. Ale snadne zwycięstwo, jeźli w tym imieniu z nim walczyć będziecie. Przyszłego nowego roku nie wszyscy doczekamy, nie jednego z nas śmierć zadawi. Bo i teraz nie wszyscy się tu, co nas było tak rok, widzimy, siła ich pomarło, nie jeden mąż po żenie, żona po mężu w żałobie chodzi, nie jeden rodzic, dziatek swych żałuje. A tak jeźliby śmierć na kogo przyszła, inaczej do wiecznego żywota nie przyjdzie, chyba przez imię Jezus. Niemasz w żadnym innym zbawienia: [Dzie. 4,12.] abowiem niemasz żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez ktorebyśmy mogli bydź zbawieni.

Wyciągnicież już dziś ręce wiary waszej, Chrześcijanie i słuchacze moi mili, bierzcie ode mnie kolendę tę i nowe lato, a zawrzyjcie je w skrzynuszce serc waszych, abyście go czasu potrzebu dobydź mogli, i zawsze je w pogotowiu mieli.

[Obrzezanie duchowne.]

A żeby Pan Bog na was był łaskaw, uczyńcież dziś duchowne z Panem Jezusem obrzezanie. On jest obrzezan cieleśnie, wy się obrzeżcie duchownie. [Serc.] Obrzeżcie serca odmyśli złych, i od wszelakich grzechow, ktore z serca pochodzą. Bo ztamtąd a nie z inąd pochodzą myśli złe, morderstwa, cudzołostwa, gamractwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, a zgoła, jako Prorok mowi, Pravum est cor hominis, złe jest serce człowiecze. [Jerem 17.] A Dawid zaś: Ktoż, prawi, wstąpi na gorę Pańską? a kto stanie na miejscu świętym jego? Ten ktory jest czystego serca, ktory nie skłania ku marności dusze swej. [Psal, 24,3.4.] [Oczu.] Obrzeżcie oczy, odwracając je od złego i od marnego świata tego, i od wszelkiej niewstydliwości, gdyż jako mowi S. Augustyn, [Augustyn] Impudicus oculus est impudici cordis nuntius, to jest, niewstydliwe oko, jest posłem niewstydliwego serca. A Pan Jezus mowi: Każdy ktory patrzy na niewiastę aby jej pożądał, już z nią cudzołostwo popełnił w sercu swoim. [Matt. 5,28.] [Uszu] Obrzeżcie uszy, aby nic wszetecznego nie słuchały. Bo uszy są jakoby wrota, ktoremi wszytko złe do serca przychodzi. Zaczym Syrach mowi: Przypraw drzwi i zawory ustom twoim. [Syr. 28.] [Języka.] Obrzeżcie język, hamując go od złego, i usta swoje od wszelakiej zdrady, od plugawych słow, od obmow, od szemrania, łajania, przeklinania. Pomnicie na ono co Dawid mowi: Panie, ktoż w przybytku twoim przebywać będzie? a kto będzie mieszkał na gorze twej świętej? Ten który mowi prawdę w sercu swoim. [Gąb.] Obrzezujcie gęby od jadła i picia zbytniego, niechaj nie będą łakome ale powściągliwe, od obżarstwa, od pijaństwa, od zbytkow, od łakoci, od wymyślnych potraw. O jako zła rzecz łakoma a pieszczotliwa gęba. [Ręku.] Obrzezujcie ręce od kradziectwa, od drapiestwa, i od wszelkiej krzywdy bliźnego. Kto kradł niechaj już nie kradnie, ale raczej niech pracuje robiąc rękomi swojemi. [Efez. 4,28.] [Nog.] Obrzezujcie nogi, aby nie były prętkie do złego, aby nie były prętkie do tańca, a leniwe do kościoła. Wam skoczki takowego obrzezania potrzeba, co to rady tańcujecie, a kiedy do kościoła iść, abo stać, i klęczeć w służbie Bożej, to wam nie sporo. [Wszech członkow] Obrzeżcie wszytkie członki swoje, aby służyły nie czartowi ani grzechowi przeklętemu, ale Bogu samemu. A jeźli kto tego przeszłego roku członki swoje obracał na służbę nieczystości i nieprawości, jużeż więc dziś staw je na służbę sprawiedliwości. [Rzym. 6.] O dałby mi to Pan Bog żebym mogł na to duchowne obrzezanie wasze patrzyć. Ucieszylibyście Anioły Boże w niebie, [Luk. 15.] ucieszylibyście Boga samego, ucieszylibyście i sumnienie wasze, a zwłaszcza wy grzesznicy, ktorzy o żadnym odnowieniu nie myślicie, trwając i leżąc postaremu w rosole grzechow swoich. Ale wiedzcie to pewnie, że przepuści Pan na was srogie karanie swoje, i pokarze was w gniewie swoim, chyba żebyście pokutowali, i pokutą prawdziwą srogi gniew i karanie Boże od siebie odpędzili. Czego ja wam z serca życzę.

A zatym już, że was dłużej trzymać nie mogę, Bo się czas skrocił: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, i miłość Boga Ojca, i społeczność Ducha S. niech będzie na ten przyszły rok z wami wszelakiego czasu, i na wszelkim miejscu, czasu zdrowia, szczęścia i nieszczęścia, żywota i śmierci, teraz i na wieki wieczne, Amen.

Tags: lit
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments