November 17th, 2006

rovás, varpho

ЮСОВИЦА - Cyrillic Polish

znalazłem na Wikipedii coś takiego:

Поврóтъ Таты
пр̌езъ А. Мицкевича

Пóйдзьце о дзятки, пóйдзьце вшистке разэм
(...)
Слышąцъ то дзятки бегнą вшистке разэмъ
(...)
Цалуя̨ земę, потэмъ въ Име Ойца,
(...)


to przykład próby użycia polskiej cyrylicy, zaplanowanej przez cara Mikołaja I.

a ja wymyśliłem trochę inną adaptację cyrylicy do zapisu polszczyzny.

kierowałem się zasadą szacunku do obecnej pisowni polskiej [stąd rozróżnienie h/ch, u/ó, ż/rz], starałem się, aby jednej głosce odpowiadała tylko jedna litera, a nie np. dwuznak - w kilku przypadkach ma miejsce sytuacja odwrotna - jedna litera odpowiada grupie głosek.

nazwa - jusowica - pochodzi od nazw liter wczesnej cyrylicy oznaczających samogłoski nosowe, język polski jako jedyny spośród słowiańskich zachował te samogłoski, dlatego uznałem za właściwe podkreślić tę cechę polszczyzny w nazwie planowanego alfabetu.

jusowica liczy 46 znaków.

ЮСОВИЦА - чыли цырылица пољска.
JUSOWICA - czyli cyrylica polska.
bukwy - obecna pisownia: - uwagi:
Ааa
Ббb
Ввw
Ггg
Ддd
Ѕsdzz wczesnej cyrylicy
Ђђdź, dziz serbskiego
Ееje, ie
Ёёjo, io
Жжż
Ззz
Һһhz lapońskiego (kildin sami)
Ииi
Ййj
Ккk
Ллłl przed и i jotowanymi
Љљlz serbskiego
Ммm
Ннn
Њњńz serbskiego
Ооo
Ппp
Ррr
Р̈р̈rzna wzór udmurckiego ӝ [dż]
Ссs
Ттt
Ћћć, ciz serbskiego
Ууu
Ффf
Ххch
Ѡѡóz wczesnej cyrylicy
Ццc
Ччcz
Џџz serbskiego
Шшsz
Щщszcz
Ъъ[znak twardy]
Ыыy
Ьь[znak miękki]
Ээe
Ююju, iu
Яяja, ia
Ѧѧęz wczesnej cyrylicy
Ѫѫąz wczesnej cyrylicy
Ѩѩję, ięz wczesnej cyrylicy
Ѭѭją, iąz wczesnej cyrylicy

przykłady użycia znaku twardego ъ:
съинус
лъикэнд

przykłady użycia znaku miękkiego ь:
Сьсьś
Щьщьść
ь może być też używany w połączeniach ze spółgłoskami zamiast ligatur:
Дьдьzamiast ђ
Льльlzamiast љ
Ньньńzamiast њ
Цьцьćzamiast ћ
Тьтьćzamiast ћ, zamiast ць

  • Current Music
    Hétköznapi csalódások: Commandante Che Guevara