?

Log in

No account? Create an account
ЮСОВИЦА - Cyrillic Polish - [varpho's varia] [entries|archive|friends|userinfo]
ВАРФО

[ website | varpho.net ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| ×wikipedia× ×wiktionary× ×omniglot× ×zhongwen× ×esperanto× ]

ЮСОВИЦА - Cyrillic Polish [nov. 17-a, 2006|12:30 am]
ВАРФО
[Nuna muziko |Hétköznapi csalódások: Commandante Che Guevara]

znalazłem na Wikipedii coś takiego:

Поврóтъ Таты
пр̌езъ А. Мицкевича

Пóйдзьце о дзятки, пóйдзьце вшистке разэм
(...)
Слышąцъ то дзятки бегнą вшистке разэмъ
(...)
Цалуя̨ земę, потэмъ въ Име Ойца,
(...)


to przykład próby użycia polskiej cyrylicy, zaplanowanej przez cara Mikołaja I.

a ja wymyśliłem trochę inną adaptację cyrylicy do zapisu polszczyzny.

kierowałem się zasadą szacunku do obecnej pisowni polskiej [stąd rozróżnienie h/ch, u/ó, ż/rz], starałem się, aby jednej głosce odpowiadała tylko jedna litera, a nie np. dwuznak - w kilku przypadkach ma miejsce sytuacja odwrotna - jedna litera odpowiada grupie głosek.

nazwa - jusowica - pochodzi od nazw liter wczesnej cyrylicy oznaczających samogłoski nosowe, język polski jako jedyny spośród słowiańskich zachował te samogłoski, dlatego uznałem za właściwe podkreślić tę cechę polszczyzny w nazwie planowanego alfabetu.

jusowica liczy 46 znaków.

ЮСОВИЦА - чыли цырылица пољска.
JUSOWICA - czyli cyrylica polska.
bukwy - obecna pisownia: - uwagi:
Ааa
Ббb
Ввw
Ггg
Ддd
Ѕsdzz wczesnej cyrylicy
Ђђdź, dziz serbskiego
Ееje, ie
Ёёjo, io
Жжż
Ззz
Һһhz lapońskiego (kildin sami)
Ииi
Ййj
Ккk
Ллłl przed и i jotowanymi
Љљlz serbskiego
Ммm
Ннn
Њњńz serbskiego
Ооo
Ппp
Ррr
Р̈р̈rzna wzór udmurckiego ӝ [dż]
Ссs
Ттt
Ћћć, ciz serbskiego
Ууu
Ффf
Ххch
Ѡѡóz wczesnej cyrylicy
Ццc
Ччcz
Џџz serbskiego
Шшsz
Щщszcz
Ъъ[znak twardy]
Ыыy
Ьь[znak miękki]
Ээe
Ююju, iu
Яяja, ia
Ѧѧęz wczesnej cyrylicy
Ѫѫąz wczesnej cyrylicy
Ѩѩję, ięz wczesnej cyrylicy
Ѭѭją, iąz wczesnej cyrylicy

przykłady użycia znaku twardego ъ:
съинус
лъикэнд

przykłady użycia znaku miękkiego ь:
Сьсьś
Щьщьść
ь może być też używany w połączeniach ze spółgłoskami zamiast ligatur:
Дьдьzamiast ђ
Льльlzamiast љ
Ньньńzamiast њ
Цьцьćzamiast ћ
Тьтьćzamiast ћ, zamiast ць

LigiloRespondu al ĉi tiu

Comments:
[User Picture]From: machinatorculus
2006-11-17 01:42 am (UTC)

Jusolica

Fenomenalne! Osobiście z pobudek (re)sentymentalnych optowałbym za chrzanieniem er-zet, ce-ha i o z kreską, ale zapis możliwie fonetyczny i bez dwuznaków to rzecz, o którą nawet nie śmiał bym prosić! Piękna rzecz; aż moje podciemię pożałowało, że nie zrusyfikowali nam narodu porządniej!

Nie wiesz przypadkiem, czy nie istnieje jakiś szalony, niszowy alfabet fonetyczny dostosowany do zapisu wielu języków? Znaczy, jest ipa, ale może na jej bazie powstało coś gładszego?
(Respondu al ĉi tiu) (Thread)
[User Picture]From: varpho
2006-11-17 02:11 am (UTC)

Re: Jusolica

hm... pewnie masz rację, jusolica brzmi lepiej i przywodzi na myśl głagolicę.
co do fonetyczności, to wystarczyłoby odrzucić р̈, һ i ѡ... jednak mnie bardzo mierzi, jak widzę napisane np. Жешув. :) wolałbym już chociażby Решов.

zastanawiam się nad дь, czy sь nie byłoby tu poprawniejsze... ale ostatecznie w tych substytutach ligatur chodzi o ułatwioną dostępność używanych liter. więc niech już zostanie.

niszowy alfabet fonetyczny? jest w czym wybierać: http://www.omniglot.com/writing/alternative.htm#phonetic
(Respondu al ĉi tiu) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: machinatorculus
2006-11-17 02:35 am (UTC)

Jusowica

Wiesz, dopiero teraz zwróciłem uwagę na swoją pisownię. Eh. Zastosowanie el nie było świadomym wyborem; dobór końcówki całkowicie intuicyjny per hiperanalogiam. Żenująca literówa.

Co nie zmienia faktu, że zaprezentowany powyżej alfabet jest kul i o jeden krok bliżej ideału. Okropne dwuznaki znikły! (Nie wiem, dlaczego pałam taką niechęcią ku koncepcji esz czy cz', niemniej pałam.)(Nie zdawałem sobie sprawy z istnienia tylu alfabetów fonetycznych! Dzięki! Aż żałuję, że pora iść spać; zdążyłem obejrzeć tylko trzy i to pobieżnie. No cóż, pojutrze też jest dzień...)
(Respondu al ĉi tiu) (Parent) (Thread)
From: ldv1970
2013-12-22 09:59 pm (UTC)
If you use ЖЏ for ŻDŻ, I think it would be natural to use ШЧ for SZCZ, and not Щ (two letters in both cases: voiced and voiceless).

Byelorussian, Bulgarian, Macedonian, Serbian all use ШЧ:
pl: Szczecin
be: Шчэцін
bg: Шчечин
mk: Шчеќин
sr: Шчећин

(Russian and Ukrainian use Щ though)
(Respondu al ĉi tiu) (Thread)