rovás, varpho

"Poyrzyymyż na oſobę obrzezaną: Tę ukazuie nam Łukaſz S. w tym ſłowku: Dźiećiątko."

w ramach projektu przepisywania postylli ks. Dambrowskiego "z gotyku na nasze":Przy przepisywaniu unowocześniłem ortografię [np. chrześcijanie zamiast chrześćianie], zachowałem jednak oryginalną interpunkcję i archaiczną formę przedrostka stopnia najwyższego na-. Poza tym konsekwentnie zapisywałem j, ó, ż i ś [głównie w skrócie od "święty"] wszędzie tam, gdzie występują one we współczesnym języku polskim, ponadto w paru miejscach w nawiasach kwadratowych uzupełniłem wyrazy do współczesnej formy, żeby uniknąć nieporozumienia. Kursywą podaję wtręty obcojęzyczne [łacińskie], zapisane w oryginale pismem prostym. Większość zapisów marginesowych pomijam, z wyjątkiem tych, które stanowią podanie źródła [najczęściej adresu biblijnego], te umieszczam w tekście głównym w nawiasie kwadratowym.Na dzień Nowego Lata,
Ewanielia u Łukasza Ś. w 2. Rozd.

A gdy się wypełniło ośm dni, aby obrzezano ono dzieciątko, tedy imię jego nazwane jest Jezus: którym było nazwane od Anioła, pierwej niż się w żywocie poczęło.


Collapse )

Zob. też: na I Adwentową, przepisane przez J.J.R.
shaman

UFLAG.org— the official website of a proposed flag for Finno-Ugric (Uralic) peoples, where you can find information about origin and meaning of our flag, as well as download the flag in many different sizes and file types. Feel free to use the flag wherever you want to promote Finno-Ugric interests!
pax, tuonelaan, rl

fragment o Lutrze z książki Kаren Amstrоng "Histоria Bоga"

Collapse )

Przełom osobisty zaszedł w Lutrze, gdy sformułował swą doktrynę usprawiedliwienia. Człowiek sam nie może się zbawić. Bóg zapewnia wszystko, co jest niezbędne dla "usprawiedliwienia", przywrócenia więzi między człowiekiem i Bogiem. Bóg jest czynny, a ludzie tylko bierni. Nasze dobre uczynki i przestrzeganie Prawa nie są przyczyną naszego usprawiedliwienia, a jedynie jego skutkiem. Jesteśmy zdolni do wypełniania nakazów religijnych, gdyż Bóg nas zbawił. To właśnie miał na myśli święty Paweł, mówiąc o "usprawiedliwieniu przez wiarę". W teorii Lutra nie było nic nowego - krążyła ona po Europie od początku XIV wieku. Ale gdy Luter sięgnął po nią, opuścił go niepokój. Dzięki objawieniu, które potem nastąpiło, "poczułem się jak nowo narodzony, jakbym przez otwarte bramy wkroczył wprost do raju".

Collapse )
ambigram, seraph, hebrew, sx

"Amakniyo" Apostolskie

Elżbieta Przybył: (2006) Wyznania wiary - Kościoły orientalne i prawosławie, s. 59-60:

"Według etiopskiej tradycji jest to wyznanie przekazane wiernym przez Apostołów w Jerozolimie. Wierni odmawiają je podczas każdej Liturgii."
According to the Ethiopian tradition this is a creed given to the faithful by Apostles in Jerusalem. The faithful are saying this creed during every Liturgy.

from the Ethiopian church in Jerusalem
Collapse )
[w tabeli po lewej stronie tekst angielski za oficjalną stroną Etiopskiego Kościoła Prawosławnego Tewahedo, po prawej - tłumaczenie Elżbiety Przybył, autorki książki. w paru miejscach, bazując na tekście angielskim, poprawiłem tłumaczenie przekreślając sformułowania moim zdaniem nieścisłe, podkreślając moje propozycje. niestety języka gyyz nie znam. dodałem też numerację, bazując na podziale na akapity wersji angielskiej.]

w tym wyznaniu wiary spodobało mi się zwłaszcza zakończenie punktu 2., podkreślające zasadniczą różnicę między Chrystusem a nami - ludźmi. w ogóle intryguje włączenie w wyznanie wiary wielu elementów dotyczących nie Boga, a człowieka [małżeństwo, obrzezanie].

in this creed i particularly liked the ending of the 2nd "article", emphasizing the crucial difference between Christ and us - people. it's also intriguing for so many anthropological elements [marriage, circumcision] to be included into the creed.
rovás, varpho

Mladá Pravice animated flag

my variation on the flag of Mladá Pravice [the Association of Young Right - a conservative political association in Czech Republic] showing transition from the national flag to their flag:i know nothing about this organisation and probably i wouldn't share their political views, but the very idea of making a rasta-lion out of the Bohemian lion is quite special, you must admit. :)

[click here if the flash version doesn't work]
ambigram, seraph, hebrew, sx

Georgian flag question

hello,
on this website i've found a photo [#16] of a flag with inscription in Georgian, unfortunatelly it's not entirely visible, and i know no Georgian, so i ask you for help: what does this inscription mean? and, by chance, do you know what organisation does this flag represent?what i managed to decipher:
მოქრაო?ა
?რთიანი საქართველოსთ?

also, some letters on the flag are not the same as normal mkhedruli letters, they are a little bit more like capital letters, for example the second letter: is it a version of ო? [i tried googling "Mtavruli", but all findings seem to be of the old Asomtavruli alphabet.]

[x-posted to :5388028 & my LJ]